Community art

Community art, houdt in dat een groep mensen, onder begeleiding van een kunstenaar, samen aan een kunstwerk werken. Het doel is niet het kunstwerk zelf, maar, om de groep mensen, kennis met elkaar te laten maken, of bij elkaar te brengen. De "Community art wordt in verschillende disciplines uitgevoerd. hierbij kan je denken aan: film, theater, sculptuur, schilderij.

 Een "Community art " project wordt steeds meer ingezet door bijvoorbeeld gemeenten, zorg en welzijn instellingen of woningcorporaties wanneer extra aandacht nodig is voor een bepaald sociaal of maatschappelijke vraagstuk. Community arts kan een bijdrage leveren aan sociale integratie op buurtniveau, aan de leefbaarheid in de wijk of buurt, maar bijvoorbeeld ook aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen of jongeren! Sommige gemeenten hebben een subsidieregeling met als doel sociale verrijking, waarbij kunst ingezet kan worden als middel. Ook bedrijven zetten community art projecten in om bijvoorbeeld de communicatie tussen de medewerkers te verbeteren of productiviteit te verhogen. In alle gevallen brengt een "Community art project" de volgende effecten met zich mee:

 • sociale cohesie, door onderling begrip te verbeteren tussen de medewerkers of bewoners.
  • persoonlijke ontwikkeling, stimuleert zelfvertrouwen bij de deelnemers
   • publieke beeldvorming, het imago van de gemeenschap, wijk of het bedrijf verbeteren.
    •  leefbaarheid, een bepaalde situatie in de wijk of werkomgeving verbeteren.

      Community arts projecten worden regelmatig gefinancierd door private fondsen zoals Stichting DOEN of het Oranjefonds. Of door landelijke programma’s waarin verschillende fondsen de krachten bundelen.

     Gemeenten cofinancieren regelmatig in publiek/private samenwerkingen en vinden dikwijls geld uit de WMO-budgetten, als het cultuurbudget niet voldoende blijkt te zijn.

     "community art" op afstand

      Door uitbraak van "COVID-19", zijn groepsactiviteiten beperkt. Maar de behoefte naar verbondenheid is duidelijk aanwezig! met community art op afstand, werken een groep deelnemers samen, op afstand, aan een gezamenlijke schilderij.

      Na een intake gesprek wordt een passend voorstel voor uw groep gepresenteerd. Deze workshops zijn inclusief materiaal, benodigdheden.Iedere deelnemer ontvangt per post een pakket met benodigdheden om thuis zelfstandig te kunnen werken. De doeken meten tussen 20 x 20 cm tot 30 x 30 cm (afhankelijk van aantal deelnemers en afmeting van het eind resultaat.)

      Aan het eind worden de doeken terug gebracht/gestuurd en maak ik er een geheel van.

      Dit kunstwerk kan bijvoorbeeld in de bedrijfskantine of hal gehangen worden en zal hierdoor een blijvende herinnering zijn. Een herinnering aan een periode waarin ieder plotseling thuis aan de slag moest gaan. Maar met hetzelfde doel voor ogen een mooi eindresultaat werd behaald.

      Voorbeeld

      we hebben een groep van 24. We gebruiken doeken van 20 x 20 cm. Het uiteindelijke resultaat kan een grootte hebben van 160 x 60 cm of 120 x 80 cm.